Name Playtime Kills Deaths KDR Accuracy Actions
[tits] zakus16h 41m4160.2528%
[hest] Azz16h 20m33221.521%
[BOYZ] NoRRis ?16h 15m139602.3218%
[G4W] Gamelowy16h 14m1251410.8914%
[Hans] Hans16h 12m180434.1932%
[zaa] zazahunter216h 8m20430.4717%
[Cake] SingleMaltWhiskey16h 5m150512.9428%
[BOYZ] Stinkobinko15h 59m22440.511%
[BFK] ??????? ??????15h 57m69471.4732%
[HORNY] stK*15h 55m15131.1521%